Domů

Naše ekologická mise

Jsme Curaden Czech, s.r.o., výhradní zástupce značky CURAPROX v České republice. Zakládáme si na šetrném přístupu k životnímu prostředí a uvědomujeme si svůj díl odpovědnosti za klimatické změny.

Zaměřili jsme se proto na posouzení uhlíkové stopy při likvidaci použitých klasických manuálních a mezizubních kartáčků a zubních past značky CURAPROX prodaných v ČR.

A také jsme se v roce 2018 rozhodli začít sledovat vlastní uhlíkovou stopu (neboli monitorovat množství emisí skleníkových plynů, které svojí činností vyprodukujeme). Zapojili jsme se do Programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 a stali jsme se držiteli značky Sledujeme CO2 a pomáháme ostatním.

Sledujeme CO2 a pomáháme ostatním Certifikát o zapojení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 a získání značky Sledujeme CO2 a pomáháme ostatním

V roce 2021 byly do kalkulace uhlíkové stopy společnosti zahrnuty manuální zubní kartáčky, mezizubní kartáčky a zubní pasty. Do výpočtu jsme zahrnuli i naše prodejní stánky. Pro zachycení trendu vývoje naší uhlíkové stopy budeme výpočet i nadále každoročně opakovat.

Co způsobuje naše činnost

Problematika likvidace použitých kartáčků

Začali jsme se zajímat o to, jakou uhlíkovou stopu v ovzduší zanechává likvidace manuálních zubních kartáčků, které prodáváme. 

Zvažovali a porovnali jsme dva modely řešení:

  1. likvidaci použitých kartáčků s využitím stávajícího systému sběru a zpracovávání odpadů v ČR,
  2. sběr použitých zubních kartáčků od zákazníků a následná recyklace a výroba nových plastových výrobků.

K čemu jsme dospěli a proč?

  • V současné době nechceme v České republice vyvíjet další alternativní způsob sběru kartáčků.

Potenciální sbírání, čištění, přepravu a zpracovávání vybraných použitých kartáčků nepovažujeme za efektivní. Zatím se nám nepodařilo najít firmu, která by různobarevné kartáčky zpracovala a našla jejich smysluplné využití, respektive dokázala tímto vytříděným plastem nahradit novou vstupní surovinu k výrobě plastových výrobků. Nicméně, budeme vývoj trhu plastových odpadů monitorovat a hledat do budoucna způsoby, jak použité kartáčky k recyklaci smysluplně využít.

  • Stávající systém sběru a svozu tříděného odpadu v ČR je velmi efektivní.

Česká republika se řadí mezi nejlepší „třídiče“ odpadu v Evropské unii. Dle údajů společnosti EKO-KOM třídí odpad 73 % obyvatel České republiky. Jedním z důvodů tohoto stavu je, že systém sběru tříděného odpadu (barevné popelnice) je u nás velmi rozšířený a dostupný. Navíc je do systému zapojeno přes 21 000 firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží. Naše společnost, Curaden Czech, s.r.o., je jednou z nich.

 Osvědčení od EKO-KOM

Jediným problémem současného systému sběru a recyklace plastového, ale i papírového odpadu je, že je ho v celé Evropské unii nadbytek a mezi zpracovateli použitého plastového odpadu o něj není zájem. Přesto doufáme, že se tato situace může v blízké době změnit a vytříděný plast se bude moci recyklovat.

Co doporučujeme udělat s použitým manuálním kartáčkem?

I přes tuto nepříjemnou situaci společnost Curaden Czech, s.r.o., doporučuje zubní kartáčky třídit a vhazovat do žlutých kontejnerů. Je to ale možné až poté, kdy se obyčejnými štípacími kleštěmi „ucvakne“ hlava kartáčku. Ta kromě plastových vláken obsahuje i kovové spony, které kotví vlákna v hlavě kartáčku. Zbylá rukojeť tak má šanci být po vhození do žlutého kontejneru recyklována.

Co doporučujeme udělat s použitým mezizubním kartáčkem?

Samotný mezizubní kartáček patří do popelnice na směsný odpad. Držáky mezizubních kartáčků můžete používat opakovaně. Pokud časem dojde k jejich opotřebení, doporučujeme plastové držáky vytřídit do žlutého kontejneru, hliníkové držáky do kontejneru na drobný kovový odpad nebo odevzdat do sběrného dvoru.

Co doporučujeme udělat s prázdnou tubou od spotřebované zubní pasty?

Aby byla zajištěna trvanlivost zubní pasty a obsah byl co nejlépe chráněn, jsou tuby od zubních past vyrobeny ze směsi různých materiálů. Proto doporučujeme vhodit prázdnou tubu do směsného odpadu. 

 

FAQ: „Protože jsou tyto tuby vyrobeny ze směsi různých materiálů, aby byl obsah co nejlépe chráněn a aby byla zajištěna jejich trvanlivost, nelze je recyklovat. To platí pro naprostou většinu tub od zubních past, novější materiály jsou neustále kontrolovány manažerem produkce.“

 

Emise skleníkových plynů související s obchodní činností

Předmětem naší činnosti, a tudíž i zdrojem emisí skleníkových plynů, je zajištění prodeje výrobků CURAPROX v České republice. V roce 2021 jsme měli 1 kancelář, 1 sklad, 14 prodejních stánků v obchodních centrech a tým obchodních zástupců, kteří jezdili za klienty po celé ČR. Technologie a procesy zahrnují administrativní provoz, dopravu vlastními vozidly a prodej i distribuci výrobků.

Mezi skleníkové plyny související s činností naší společnosti se řadí zejména oxid uhličitý (CO2); metan (CH4) a oxid dusný (N2O) jsou minoritní. Skleníkové plyny se uvolňují v důsledku hospodaření s energiemi (elektřina, plyn), provozu automobilů, kvůli dovozu a rozvozu produktů a jejich balení, a souvisí s produkcí odpadů a likvidací samotných kartáčků a tub od past.

Naše cesta

KOMPENZUJEME UHLÍKOVOU STOPU – SÁZÍME STROMY

V Curaden Czech, s.r.o., si situaci, která v oblasti hospodaření s plastovým odpadem panuje, dobře uvědomujeme. A rozhodli jsme se ke kompenzaci uhlíkové stopy související jak s likvidací prodaných kartáčků a past, tak i s našimi obchodními aktivitami (kancelář, distribuce, prodej). Nechali jsme si zpracovat velikost vlastní uhlíkové stopy a finančními prostředky podporujeme výsadbu dlouhověkých listnatých stromů. Tyto stromy během svého životního cyklu absorbují stejné množství oxidu uhličitého, jaké bylo uvolněno při naší činnosti a potenciální likvidaci použitých kartáčků a tub od spotřebovaných past.

Těmito kroky se snažíme ovlivnit naši uhlíkovou stopu.

Snažíme se všechny naše činnosti provozovat tak, aby negativní dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Tam, kde uhlíkovou stopu zatím ovlivnit neumíme, jsme se rozhodli ji kompenzovat tím nejlepším možným způsobem − sázením stromů. Na podzim roku 2019 jsme se aktivně podíleli na realizaci offsetového projektu „Rozšíření stoletého stromořadí v obci Rybníky (okr. Příbram)“ ve spolupráci se společností CI2, o. p. s.:

Kromě toho, že jsme poskytli peníze na nákup 26 listnatých dřevin, jsme také s kolegy přijeli do Rybníků a s místními obyvateli stromky a keře vlastnoručně zasadili. Děkujeme obyvatelům Rybníků za milé přijetí a příjemnou spolupráci na čerstvém vzduchu.

VYUŽÍVÁME ČISTOU MOBILITU

Kde můžeme, budeme uhlíkovou stopu naší společnosti nadále snižovat. Podle doporučení certifikační společnosti se i do budoucna chceme zaměřovat na snižování spotřeby tří nejvýznamnějších složek celkové uhlíkové stopy společnosti, tj. hlavně na využívání čisté (nízkouhlíkové) mobility. Už dnes jezdíme převážně automobily na CNG a LPG, které emitují zlomek zplodin ve srovnání s klasickými palivy.

Co můžeme dělat my všichni?

Zde uvádíme několik tipů na každodenní šetrnou dentální hygienu – pro Vaše zdraví i životní prostředí:

SPRÁVNĚ ČISTIT ZUBY A NEPLÝTVAT

Nechte se odborně zaškolit zubním lékařem nebo dentální hygienistkou, kteří Vás naučí správnou techniku čištění a vyberou pomůcky vhodné přesně pro Vás (kromě typu zubních kartáčků určí například i správné velikosti mezizubních kartáčků). Každodenní správná domácí dentální péče je pro Vaše zdraví naprosto klíčová. Kvalitní produkty a správná technika čištění umožňují šetrnou a účinnou péči o zuby a dásně, prakticky bez tlaku na zubní kartáček. Nebudete-li kartáčkem na zuby příliš tlačit, snížíte tak jejich spotřebu (třeba až na pouhé 4 kartáčky ročně). Chápeme, že u dětí je to těžší, ale postupně se to naučí, jako třeba netlačit na tužku při psaní. Zubní pasty na kartáček stačí dát jen málo (dávku velikosti hrášku), vodu z kohoutku při čištění zubů nenechte zbytečně téct.

ROZUMNĚ NAKUPOVAT KARTÁČKY I PASTY

  • Kupujte kvalitní prostředky dentální hygieny, které Vám dlouho vydrží.
  • Při prvním nákupu mezizubních kartáčků vyberte kartáčky s držákem (tzv. Start) a vyzkoušejte, který Vám vyhovuje. Při dalších nákupech mezizubních kartáčků už upřednostňujte nákup samotných kartáčků bez držáku (tzv. refillů) a držáky s unikátním click systémem nebo šroubovacím upevněním mezizubního kartáčku používejte opakovaně.
  • Při nákupu zubní pasty na doma preferujte větší balení, mini balení jsou vhodná na cesty. Dostatečné množství zubní pasty na kartáčku pro čištění zubů odpovídá velikosti hrášku. Zubní pasta Vám pak déle vydrží. Vyhněte se zubním pastám s pěnidly, která způsobují vysoušení sliznic.
  • Kupujte kvalitní prostředky dentální hygieny vyrobené v Evropě.

SPRÁVNĚ LIKVIDOVAT POUŽITÉ KARTÁČKY A TUBY OD SPOTŘEBOVANÝCH PAST

Dbejme na to, aby se odpadky vždy dostaly na místo, kde s nimi bude správně naloženo. U klasického kartáčku doporučujeme ucvaknout hlavu kartáčku osazenou vlákny štípacími kleštěmi, tu vyhodit do koše na směsný odpad (obsahuje kovové spony) a plastovou rukojeť vhodit do žlutého kontejneru k recyklaci. Mezizubní kartáčky patří do popelnice na směsný odpad, držáky mezizubních kartáčků doporučujeme používat opakovaně. Opotřebované plastové držáky doporučujeme vytřídit do žlutého kontejneru, hliníkové do kontejneru na drobný kovový odpad nebo odevzdat do sběrného dvoru. Prázdnou tubu od pasty doporučujeme vhodit do směsného odpadu. 

 

Je lepší být připraven na budoucí možnost recyklace a podporovat třídění kartáčků a tub od past, než vše vyhazovat do směsného odpadu. V současnosti sice obě cesty možná skončí ve spalovně nebo na skládce, ale v budoucnu, pevně doufáme, to bude jinak.

Novinky o realizaci kompenzace uhlíkové stopy naší společnosti sledujte na našich profilech na sociálních sítích a na webu.

Kontakt: info@curaproxco2.cz

2019 – 2022 © Copyright by CURAPROX  

2019 – 2021 © Copyright by CURAPROX